Georgian language Dictionary by Niko Chubinashvili, 1812-1825

Georgian language Dictionary by Niko Chubinashvili, 1812-1825

ვერსი, ვერსტი, რუსული საზომი გზისა, 500 ... უფრო ადჳლ გასაგონად, ამავე წიგნს ჰქვიან ... სყიდვა, (ვიყიდი, ვყიდულობ) ფრდა, მოპოვება ...

მსგავსი ინფორმაცია

Translation from Georgian into Russian language | Georgian ...

translation from Georgian into Russian Georgian language is the official language of Georgia and is spoken by about 4 million people. It is one of the primary ...

English-Georgian-Russian Tech Dictionary

English-Georgian-Russian Tech Dictionary. DB version: 2020-09-28 21:51:45. ქართული · About Dictionary | User Guide | Contact Us. - all fields - ...

სიო‎ (Georgian): meaning, translation - WordSense Dictionary

Entries with "სიო". breeze: …tuulonen‎ French: brise‎ (fem.) Georgian: ნიავი‎, სიო‎, ბრიზი‎ German: Brise‎ (fem.), Windchen‎ (neut.)…

კონდესატორი‎ (Georgian): meaning - WordSense Dictionary

Entries with "კონდესატორი". dream: dream (English) Pronunciation ( Amer. Eng.) drēm, IPA: /dɹiːm/ (Amer. Eng.) IPA: /dɹim/ Pronunciation example:  ...

ტანი‎ (Georgian): meaning, translation - WordSense Dictionary

Entries with "ტანი". January: January (English) Origin & history Re-Latinized from Middle English Ieneuer, from Anglo-Norman genever, from Latin iānuārius ...

ბროლი‎ (Georgian): meaning, translation - WordSense Dictionary

WordSense Dictionary: ბროლი - ✓ meaning, ✓ definition. ... Derived words & phrases. ბროლის ზამთარი; თვალის ბროლი ...

პიჟამო‎ (Georgian): meaning, translation - WordSense Dictionary

Entries with "პიჟამო". pajamas: …yöpuku‎ French: pyjama‎ (masc.) Galician: pixama‎ (masc.) Georgian: პიჟამო‎ German: Pyjama‎ (masc.) ...

ერბო‎ (Georgian): meaning, translation - WordSense Dictionary

Entries with "ერბო". omelette: …omeletti‎ French: omelette‎ (fem.) Georgian: ომლეტი‎, ერბო-კვერცხი‎ Galician: tortilla francesa‎ (fem.)…

Georgian - Russian online translation - Dictionary - Text translator

We hope that our automated translation will help you out and make it easy for you to translate Georgian-Russian text. In case you need accurate and precise ...

→ ასევე in English, Georgian English Dictionary | Fiszkoteka

In a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the ...

→ მკერავი in English, Georgian English Dictionary | Fiszkoteka

In 1912, the Austrian tailor Franz Reichelt died jumping off the first floor of the Eiffel Tower while trying out his new invention, the parachute coat, which did not  ...

ikra | definition in the Polish-English Dictionary - Cambridge Dictionary

12 May 2021 ... ikra - translate into English with the Polish-English Dictionary - Cambridge Dictionary.

tao-klarjeTis, lazeTisa da aWaris sakiTxi 1812-1953 wlebis ...

Turqul enciklopedia `haamusul-alamSi~ naTqvamia: `lazebi cxovroben Savi ... gaegebaT pirveli samedicino daxmarebis aRmoCenis saqmeSi~15). sainteresoa  ...

niko firosmanis naxatebi | Extra.ge - რაც გაგიხარდება

niko firosmanis naxatebi | აღმოაჩინე განსაკუთრებული შემოთავაზებები და სპეციალური ფასები ...

ხურჯინი.-XIX-ს.-სემ | Chubinashvili Centre

6 მაისი 2018 ... ხურჯინი.-XIX-ს.-სემ. © გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ...

SARKE - Tbilisi, 50 Chubinashvili St. - Yell.ge

SARKE - Tbilisi, 50 Chubinashvili St. - MAGAZINES. ... E-mail: [email protected]. Website: https://sarkenews.ge. Identification number: 211348914. CATEGORIES:.

ვახტანგ ბერიძე | Chubinashvili Centre

1 მაისი 2018 ... ძველი ქართველი ოსტატები, თბ., 1967;. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება, თბ., 1974;.

saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagento niko ...

suraTs gakeTebuli aqvs Casmebi, romlebic uxeSad aris tonirebuli, gadasulia avtoris ferweraze da Zlier Camuqebulia. zeda nawilSi aqvs bzari, romelic ...

Body Language, სხეულის ენა -> თბილისის ...

14 ნოემბ. 2008 ... sxeulis ena: - Jestikulacia, moZraoba, poza. bolo xaneb¬Si mravali kvleva mieZRvna sxeulebrivi enis sakiTxs. SromebSi gatarebulia azri, rom ...

targmne.ge - Dictionary - Online Dictionary, Translation, Online OCR ...

Targmne.ge traffic estimate is about 299 unique visitors and 299 pageviews per day. The approximated value of targmne.ge is 2,920 USD. Every unique visitor ...

targmne.ge at WI. Dictionary - Online Dictionary, Translation, Online ...

1 Jan 2021 ... targmne.ge at WI. Online multilingual dictionary with sound files & text to speech.

ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD OF KINGS - Tbilisi, 9 ... - Yell.ge

ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD OF KINGS. (0 Rating | 0 Review). Tbilisi, 9 Medea Chakhava St. Tel: 230 61 31. E-mail: [email protected]. Website: www.kings.

Xili-language плагин для создания несколько языков на ...

Xili-language плагин для создания несколько языков на WordPress опубликовал Радик Алиев категория Мультиязычность просмотры 9 307 ...

WORD GEORGIAN GEORGIAN DEFINITION aiguillette ... - NESC-GE

მინები, რომლებსაც ატარებენ თვალებზე მზისაგან დაცვის მიზნით. suspenders. პაჟები. ტყავის ...

LOBIO (GEORGIAN BEAN DISH) | Georgian Recipes

29 Mar 2013 ... Lobio (Georgian: ლობიო), is a popular dish made with kidney beans and usually eaten with Mchadi and marinaded vegetables .

Georgian Toasts & the Georgian Supra | TripLegend

19 Aug 2020 ... Supra in Georgia is a traditional feast with special toasts. Learn more about the Supra and what is toasted at a Supra.

Georgian Sulguni Cheese | Georgian Recipes

GEORGIAN SULGUNI CHEESE. Sulguni (Georgian: სულგუნი) is a cheese from the Samegrelo region of Georgia. It has a sour, moderately salty flavor and ...

Georgian cuisine (Georgian: ქართული სამზარეულო ...

Stepantsminda, Mtskheta-Mtianeti Region Photo : Georgian cuisine (Georgian: ქართული სამზარეულო, translit.: kartuli samzareulo) began about  ...

GEORGIAN SULGUNI CHEESE | Georgian Recipes

28 Jun 2013 ... GEORGIAN SULGUNI CHEESE. Sulguni (Georgian: სულგუნი) is a cheese from the Samegrelo region of Georgia. It has a sour, moderately ...

aso ebi - Urban Dictionary

Nigerian outfits made from matching fabric to be worn by a group of people to a party, wedding, or funeral as a uniform. Wearing a certain aso ebi identifies the ...

The Complete Costume Dictionary

dutis: Spain. Dhoti. dutty: Elizabethan ... Blue or black short jacket. kurtka: 1. Late Georgian (1750–1790 C.E.). Poland. Short jacket with high collar and short tails ...

auzi - Urban Dictionary

and quite possibly the coolest most pimp mothafucka around. Auzi can also be used as an adjective describing coolness or awesomeness. Dude! that was totally ...

Teqa - Urban Dictionary

Paper product used as a barrier against unwanted messes, such as the liner at the bottom of a bird cage. Please put a New York Times under that before it gets all ...

Dictionary.ge: დიდი ინგლისურ-ქართული ...

დიდი ინგლისურ-ქართული ონლაინ-ლექსიკონი. ... სიახლეები | ლექსიკონის ინსტრუქცია ...

TRANSLATE_TITLE | ru_language-tm_language DICTIONARY

санаторий. санаторий. м. sanatoriý; şypahana · туберкулёзный санаторий. inçekesel sanatorisi. Facebook; Мой мир; Одноклассники; ВКонтакте; Google+  ...

POP | meaning in the Cambridge English Dictionary

3 days ago ... pop verb (SOUND) ... to (cause something to) make a short explosive sound, often by breaking something: The kids were popping all the birthday ...

hook I | Dictionary.ge | საბეჭდი ვერსია

სამხ. სლ. მოძვ. დეზი;. 14. სლ. ქურდი; თაღლითი, გაიძვერა;. ◇ Hook and Eye ამერ. ერთ-ერთი რელიგიური ...

LOL | meaning in the Cambridge English Dictionary

lol definition: 1. abbreviation for laughing out loud: used, for example on social media and in text messages, when…. Learn more.

Meaning of tamashe in English | Rekhta Dictionary

Find English meaning of tamashe with definition and translation in Rekhta Urdu to English dictionary. ... na jaane tere tamāshe meñ merā kaam hai kyā.

მსგავსი ძიებები