ანკესი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ანკესი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ანკესი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ანკესის. 1. თევზის საჭერი წვრილი კაუჭი.

მსგავსი ინფორმაცია

ფუ - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ფუ. შორისდებული. 1. გამოხატავს უარყოფით ემოციას ვინმეს ან რაიმეს დაწუნების, ...

ძუ - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ძუ. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ძუს. მდედრობითი სქესის მტაცებელი ცხოველი.

აწ - განმარტება - www.ganmarteba.ge

აწ. ზმნიზედა. წიგნური ამ დროისათვის, ამჟამად. აწ განსვენებული. იდიომები და მყარი ...

სიო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სიო. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სიოს. 1. სუსტი ნიავი. სიო უბერავს. 2. ფიქალის ...

პოლიგრაფია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პოლიგრაფია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: პოლიგრაფიის. მრეწველობის დარგი ...

პანტა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პანტა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: პანტის. 1. ტყის მსხალი - ყუნწიანი, საშუალო ...

თექა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

თექა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : თექის. 1. ნაბდისგან (1)შეკერილი ზედა ...

ზენიტი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ზენიტი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ზენიტის. 1. ცის უმაღლესი წარმოსახვითი ...

კომპაქტური - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კომპაქტური. ზედსართავი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კომპაქტურის. მჭიდრო, შეკუმშული ...

ლუქი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლუქი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ლუქის. მუქი წითელი ფისი, გამოიყენება ...

ხუნდი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ხუნდი 2. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ხუნდის. პატიმრის ბორკილი. ხუნდები ...

ნეგატივი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ნეგატივი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ნეგატივის. გამოსახულება ...

ნიბლია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ნიბლია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ნიბლიას. პატარა მგალობელი ჩიტი.

მედიუმი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მედიუმი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მედიუმის. პირი, რომელიც გარდაცვლილთა ...

ლობი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლობი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ლობის. პიროვნებათა ჯგუფი, რომელსაც ...

გერანი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

გერანი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: გერანის. ბალახოვანი მცენარე, აქვს ...

ბეღელი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბეღელი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბეღლის. ნაგებობა, სადაც პურეულს ...

ქეჩა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ქეჩა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ქეჩის. სქელი ნაბადი(1). ქეჩის ჩექმები.

ფიწალი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ფიწალი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ფიწლის. გრძელტარიანი ხელის სამუშაო ...

დამიწება - განმარტება - www.ganmarteba.ge

დამიწება. არსებითი სახელი (საწყისი). ნათესაობითი ბრუნვა: დამიწების. ზმნები: ...

კავი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კავი 1. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კავის. 1. იგივეა, რაც კაუჭი. კავზე ...

სოლფეჯიო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

... დროსაც მელოდიასთან ერთად ნოტების დასახელებებს მღერიან. სოლფეჯიოს გაკვეთილი.

ბუჩქი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბუჩქი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბუჩქის. მერქნიანი მცენარე, რომელიც ...

სიასამური - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სიასამური. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სიასამურის. ძვირფასბეწვიანი ...

ლიტონი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლიტონი. ზედსართავი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ლიტონის. 1. უსაბუთო, მხოლოდ სიტყვაზე ...

ვახშამი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ვახშამი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ვახშმის. 1. საკვების მიღება საღამოს .

კორდი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კორდი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კორდის. მიწის დაუმუშავებელი, ბალახით ...

ცხაურა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ცხაურა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ცხაურას. დიაგონალური ან ...

ჭვავი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ჭვავი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ჭვავის. 1. პურეული მცენარე, აქვს მოგრძო, ...

სარკმელი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სარკმელი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სარკმლის. იგივეა, რაც ფანჯარა.

ლაბადა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლაბადა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ლაბადის. თხელი, გარედან ჩასაცმელი ...

ტბორი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტბორი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტბორის. პატარა ტბა. კამეჩები ტბორში ...

წვივი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

წვივი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: წვივის. ფეხის ნაწილი მუხლის ქვევით, ...

სალტე - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სალტე. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სალტის. ლითონის რგოლი, რომელსაც ...

პროტექტორი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პროტექტორი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: პროტექტორის. პირი, რომელიც ვინმეს ...

მასშტაბი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მასშტაბი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მასშტაბის. 1. ნახაზზე, რუკაზე ან ...

მონოლითური - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მონოლითური. ზედსართავი სახელი ... ერთიანი, ურღვევი, შეკრული. მონოლითური სახელმწიფო.

ბუღა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბუღა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ბუღის. დაუკოდავი მოზვერი, ინახავენ ...

კოქსი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კოქსი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კოქსის. მყარი ხელოვნური საწვავი ...

მსგავსი ძიებები