სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და ... - თსუ

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და ... - თსუ

ოთახი №152, №266 უზრუნველყოფს სტუდენტებისათვის სამეცნიერო იურიდიული ლიტერატურის ...

მსგავსი ინფორმაცია

სტუ–ს თემატური სამეცნიერო ...

ტექტსი (მინიმუმ 7-10 სტრიქონი) საკვანძო სიტყვები: (Sylfaen-11pt) 1. შესავალი ტექსტი (Sylfaen- 11pt) 2.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ...

(minifexburTi, kalaTburTi, frenburTi) xelovnursafariani moedani. xelovnuri safari unda akmayofilebdes Semdeg parametrebs: xelovnuri safaris masala: sinTetika;.

უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ...

... ცენტრი, ხარკოვის ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი, ხარკოვი, უკრაინა (წამყვანი) • სოხუმის ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

მზესუმზირას სამშობლო ჩრდილოეთი ამერიკაა. ... მურად შეფერვისას; მზესუმზირა შეიცავს ...

სამეცნიერო კაფე: „ინტერნეტი ...

სამეცნიერო კაფე: „ინტერნეტი, სოციალური ქსელი, ბითქოინი – დეცენტრალიზებული ქსელის ...

სამეცნიერო ფანტასტიკის შედევრი ...

წიგნი, ფასდაკლება, საბავშვო, გამომცემლობა , ლიტერატურა, მწერალი, კლასიკა, ...

სამეცნიერო კურიერი - სტატიები ...

ალკუბიერეს ძრავა არის თეორიული იდეა, რომელიც რომელიც შემოთავაზებულია მექსიკელი ...

ილიაუნიმ ტრადიციული სამეცნიერო ...

„სამეცნიერო პიკნიკი ჩვენ დავიწყეთ ... წელს პიკნიკის თემა არის გაეროს მდგრადი ...

რისკის შეფასების სამეცნიერო ...

ganapirobebs mis daJangvisadmi mdgradobas, magram qoqosis zeTi nor- malur – mzesumziris, zeiTunis da sxv. _ zeTebTan SedarebiT hidroli- zdeba 2-10-jer ...

სამეცნიერო-პოპულარული ... - telex.ge

წარმატების 365 გასაღები 6ტ ... აქ 30 გასაღების პრაქტიკულ მეთოდებს იპოვით და მათი ...

წიგნები :: სამეცნიერო - პოპულარული ...

8,95 ₾. წარმატების 365 გასაღები 8ტ. 8,95 ₾. წარმატების 365 გასაღები 7ტ. 8,95 ₾. წარმატების 365 ...

სამეცნიერო-პოპულარული ... - telex.ge

... და მენეჯმენტის მასწავლებლის, ბრაიან თრეისის ბესტსელერი ”შეჭამე ბაყაყი”, რომელშიც ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... ჭანგა, თათაბო, ავშანი, ოქროწკეპლა, წივანა, ტიმოთელა, მდელოს თივაქასრა, ნაცარქათამა, ...

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები ...

ალფამედი (ID:1062) (პაკეტი:A). მიცკევიჩის ქ. 5. 238 57 19. [email protected]. კატეგორიები: კლინიკები ...

წიგნები :: სამეცნიერო - პოპულარული ...

საწყისი გვერდი / წიგნები / სამეცნიერო - პოპულარული / ენციკლოპედიები. Categories.

სამეცნიერო ტერმინების ინგლისური ...

ინგლისურ-რუსული ლექსიკონი ტექნიკური ... ტერმინების რუსულ-ინგლისური ლექსიკონი .

ენციკლოპედიები - სამეცნიერო ... - telex.ge

დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია 5ტ. 15,00 ₾ ... საყმაწვილო ენციკლოპედია ა-დან ჰ-მდე. 22,95 ₾.

სამეცნიერო/კვლევითი აპარატურა - ABM

QuantStudio 1- პჯრ სისტემა რეალურ დროში. PrimeView™ U219 - ადამიანის გენომის ანალიზის ნაკრები.

სამეცნიერო ჟურნალები » თბილისის ...

Tbilisi Academy of Arts - სამხატვრო აკადემიის პორტალი .

ფაკულტეტზე გამოცემული სამეცნიერო ...

... ფაკულტეტზე გამოცემული სამეცნიერო ჟურნალები/კრებულები/პერიოდული გამოცემები.

წიგნები :: სამეცნიერო - პოპულარული ...

მსოფლიოს დროშები. საწყისი ... ამ წიგნში მსოფლიოს ყველა ქვეყნის დროშაა თავმოყრილი.

სამეცნიერო-პოპულარული ... - telex.ge

მსოფლიოს დროშები. საწყისი გვერდი / სამეცნიერო-პოპულარული / ენციკლოპედიები ...

ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ...

ლექსიკოგრაფიული მუშაობის პროცესში გასწორდა არაერთი ენობრივი ლაფსუსი თუ.

ყ - ციფრული ბიბლიოთეკა - თსუ

ხევისბერი გოჩა. (რომანი). კითხულობს: ნიკოლოზ წივილაძე. ჩაწერილია აფხაზეთის ...

ინტერაქტიული ბიბლიოთეკა

შესვლა; |; რეგისტრაცია · თავფურცელი · ბიბლიოთეკა · სიახლეები · ფოტოები · ისტორია ...

იურიდიული ბიბლიოთეკა - 20 ...

რომის სამართალის საფუძვლები. რომის სამართლის საფუძვლები-მარინა გარიშვილი, ...

იგი - ელექტრონული ბიბლიოთეკა

იგი - ჯემალ ქარჩხაძის ალეგორიული მოთხრობა . პირველად გამოქვეყნდა 1977 წელს, ჟურნალში ...

ყ - ციფრული ბიბლიოთეკა - თსუ

ყანჩაველი ლევან (1900-1987). ფოტოპორტრეტი. თსუ- ს კატალოგი. ყაუხჩიშვილი სვიმონ (1895-1981).

ელექტონული ბიბლიოთეკა – Law.gtu.ge

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო ... სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი 1. 50. 41 ... წიგნი სისხლის სამართლის პრობლემები ტომი II, ო. ... ზოგადი ნაწილი (მეოთხე გადამუშავებული

სამეცნიერო სემინარის თემა: „ვაზის ...

... მოთხოვნამ ვაზის სასუფრე ჯიშების სამრეწველო ... ექსპერტების აზრით, სუფრის ყურძნის ...

სამეცნიერო-პოპულარული :: იუვალ ნოაჰ ...

მათგან მხოლოდ ჩვენი სახეობა – ჰომო საპიენსი – გადარჩა. როგორ მოვაღწიეთ დღემდე?

D:EKUSHA 2017shroma 3SHABLON - სამეცნიერო ...

2. danadgari _ garkveuli daniSnulebis ... danadgarebi, romlebic Sedis cementis war- ... грузинского языка, литературы и массмедии факультета бизнес.

ილიაუნის სამეცნიერო კაფეში: ნათია ...

საუბრის თემაა: კავკასიური ნაგაზი და ... ნაგაზი ცხვრის ფარის დაცვისას შეუცვლელი ...

2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო ... - თსუ

კულ ტე ტის დე კა ნი, პრო ფე სო რი ნა ნა გაფ რინ დაშ ვი ლი. 1110 – 1300. I სხდო მა. სხდო მის თავ ...

მოსწავლის ბიბლიოთეკა - 7-8 წელი ...

მოსწავლის ბიბლიოთეკა - 7-8 წელი - ასტრიდ ლინდგრენი - "პეპი გრძელი წინდა". დასრულებულია.

ბიბლიოთეკა - რადიო თავისუფლება

19 დეკ. 2005 ... ენდრიუ ჰეივუდის წიგნი ერთდროულად გამოკვლევაც არის და სახელმძღვანელოც.

გაზეთები - ელექტრონული ბიბლიოთეკა

გაზეთები - ელექტრონული წიგნები, ციფრული წიგნები, ბიბლიოთეკა, პორტალი, ...

ბოტანიკა - ელექტრონული ბიბლიოთეკა

ბოტანიკა - ელექტრონული წიგნები, ციფრული წიგნები, ბიბლიოთეკა, პორტალი, ...

მოსწავლის ბიბლიოთეკა - 9-10 წელი ...

მოსწავლის ბიბლიოთეკა - 9-10 წელი - აკაკი წერეთელი - "ჩემი თავგადასავალი და სხვა ...

მსგავსი ძიებები