ზურმუხტი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ზურმუხტი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ზურმუხტი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ზურმუხტის. მწვანე, გამჭვირვალე ...

მსგავსი ინფორმაცია

ძუ - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ძუ. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ძუს. მდედრობითი სქესის მტაცებელი ცხოველი.

აწ - განმარტება - www.ganmarteba.ge

აწ. ზმნიზედა. წიგნური ამ დროისათვის, ამჟამად. აწ განსვენებული. იდიომები და მყარი ...

ფუ - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ფუ. შორისდებული. 1. გამოხატავს უარყოფით ემოციას ვინმეს ან რაიმეს დაწუნების, ...

სიო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

სიო. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: სიოს. 1. სუსტი ნიავი. სიო უბერავს. 2. ფიქალის ...

უფსკრული - განმარტება - www.ganmarteba.ge

უფსკრული. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: უფსკრულის. ძალიან ღრმა ხევი, ხრამი,  ...

ტენისი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტენისი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტენისის. იგივეა, რაც ჩოგბურთი.

ლობი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლობი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ლობის. პიროვნებათა ჯგუფი, რომელსაც ...

გერანი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

გერანი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: გერანის. ბალახოვანი მცენარე, აქვს ...

ტბორი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ტბორი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ტბორის. პატარა ტბა. კამეჩები ტბორში ...

ვეგეტაცია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ნათესაობითი ბრუნვა: ვეგეტაციის. მცენარის ზრდის პროცესი. ყვავილის ვეგეტაცია.

წვივი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

წვივი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: წვივის. ფეხის ნაწილი მუხლის ქვევით, ...

ბაქანი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბაქანი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბაქნის. 1. რკინიგზის სადგურში ...

იდეალური - განმარტება - www.ganmarteba.ge

იდეალური. ზედსართავი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: იდეალურის. საუკეთესო, სრულყოფილი.

იასპი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

იასპი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: იასპის. ძვირფასი ქვა, კვარცის ...

ძახველი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ძახველი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ძახველის. საშუალო სიმაღლის ბუჩქი ...

ქარიყლაპია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ქარიყლაპია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ქარიყლაპიას. დიდი, მდორე ...

მედიუმი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მედიუმი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მედიუმის. პირი, რომელიც გარდაცვლილთა ...

მუყაო - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მუყაო. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მუყაოს. მკვრივი და სქელი ქაღალდი.

ზღმარტლი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ზღმარტლი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ზღმარტლის. 1. ტყის მომრგვალო ...

პოლიგრაფია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პოლიგრაფია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: პოლიგრაფიის. მრეწველობის დარგი ...

პანტა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პანტა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: პანტის. 1. ტყის მსხალი - ყუნწიანი, საშუალო ...

თექა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

თექა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : თექის. 1. ნაბდისგან (1)შეკერილი ზედა ...

ზენიტი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ზენიტი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ზენიტის. 1. ცის უმაღლესი წარმოსახვითი ...

ლამპარი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლამპარი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ლამპრის. პატრუქიანი სანათი, რომელშიც ...

კომპაქტური - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კომპაქტური. ზედსართავი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კომპაქტურის. მჭიდრო, შეკუმშული ...

ლუქი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლუქი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ლუქის. მუქი წითელი ფისი, გამოიყენება ...

კორექტორი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კორექტორი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კორექტორის. სპეციალისტი, რომელიც ...

ხუნდი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ხუნდი 2. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ხუნდის. პატიმრის ბორკილი. ხუნდები ...

ნეგატივი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ნეგატივი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ნეგატივის. გამოსახულება ...

ნიბლია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ნიბლია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ნიბლიას. პატარა მგალობელი ჩიტი.

რეფერატი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

რეფერატი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: რეფერატის. მეცნიერული ნაშრომის ...

პოპულაცია - განმარტება - www.ganmarteba.ge

პოპულაცია. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: პოპულაციის. ერთი სახეობის ...

მონოლითური - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მონოლითური. ზედსართავი სახელი ... ერთიანი, ურღვევი, შეკრული. მონოლითური სახელმწიფო.

ბუღა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბუღა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა : ბუღის. დაუკოდავი მოზვერი, ინახავენ ...

კოქსი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

კოქსი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: კოქსის. მყარი ხელოვნური საწვავი ...

ოქტავა - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ოქტავა. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ოქტავის. ინტერვალი გამის პირველ ...

მახათი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

მახათი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: მახათის. მსხვილი ნემსი, გამოიყენება ...

ბუნიკი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ბუნიკი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ბუნიკის. საგნის ბოლოზე წამოსაცმელი ...

ლოგოპედი - განმარტება - www.ganmarteba.ge

ლოგოპედი. არსებითი სახელი. ნათესაობითი ბრუნვა: ლოგოპედის. სპეციალისტი, რომელიც ...

მსგავსი ძიებები