armatura

მინაპლასტიკური არმატურა: Armatura

მინაპლასტიკური არმატურა, ახალი სიტყვა ქართულ სამშენებლო ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია

armatura / არმატურა - SAKHLI

3 აგვისტო 2010 ... რათქმაუნდა უკრაინული, რათქმაუნდა კრივოი როგის, რათქმაუნდა ტონა – 800 ...

მსგავსი ძიებები